نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان

ارزیابی عملکرد کارکنان یکی از ابزارهای مدیریت مبتنی بر شایستگی است. بر اساس این نظام، با توجه به اهمیت منابع انسانی در ارتقاء سطح دانش فردی و رفتار پرسنل از یک سو و لزوم ارزیابی کارکنان به منظور ایجاد سازوکار یکسان در تعیین و تبیین شاخص‌های ارزشیابی از سوی دیگر، فرم‌ها و دستورالعمل‌هایی بر اساس سیاست‌های سازمان تدوین می‌شود.
نرم‌افزار ارزیابی عملکرد علاوه بر پیاده‌سازی این نظام در طول یک دوره ارزشیابی، از چندین روش ارزیابی بر اساس ماهیت دپارتمان‌ها و پروژه‌ها استفاده می‌کند که نتایج برخی از دوره‌ها و روش‌ها در سایر ارزیابی‌ها موثر خواهد بود. در نهایت آرشیو نتایج کلیه ارزیابی‌ها به عنوان فاکتور موثر در محاسبه حقوق و مزایا در نظر گرفته خواهد شد.

ویژگی های نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان

مزیت توضیحات

مدیریت ارزیابی عملکرد

 • امکان طراحی انواع فرم‌های ارزیابی عملکرد در سازمان
 • امکان تعریف دستور‌العمل‌های ارزیابی عملکرد در سازمان
 • امکان ثبت و نگهداری اهداف و برنامه‌های کاری کارکنان
 • امکان ثبت و نگهداری وقایع موثر عملکردی کارکنان در دوره‌های ارزیابی
 • امکان تعریف الگوهای مختلف نحوه پاسخ‌دهی با شاخص‌های ارزیابی عملکرد
 • امکان ثبت و بررسی اعتراض به نتایج ارزیابی عملکرد
 • امکان درج سوابق قبلی ارزیابی کارکنان در پرونده ارزیابی عملکرد ایشان
 • امکان تعریف گردش کار جهت فرآیندهای تکمیل فرم‌های ارزیابی، تایید دستورالعمل ارزیابی و بررسی اعتراضات

ارتباط با سایر نرم‌افزارها

 • درج نتایج حاصل از فرآیند ارزیابی عملکرد در سوابق پرسنل
 • امکان بارگذاری خودکار اطلاعات فرم ارزیابی عملکرد از پرونده پرسنلی
 • امکان تعیین اهداف کارکنان بر اساس مشاغل و پست‌های سازمانی تشکیلات
 • امکان تبادل اطلاعات با سایر نرم‌افزار‌های حوزه منابع انسانی و استفاده از نتایج ارزیابی عملکرد در محاسبات و گزارشات

استخراج اطلاعات در قالب انواع گزارش

 • امکان ساخت و دریافت انواع گزارشات پویا بر حسب عوامل ارزیابی عملکرد
 • امکان ساخت و دریافت انواع گزارشات
lale1

لطفا برای مشاوره، طراحی و پیاده سازی نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید.
کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل خواهند نمود.


logo-samandehi