ما می­خواهیم با اتکا بر مبانی علمی و دینی و ارزش­ های اسلامی و اخلاقی پژوهش، از طریق تولید و رشد دادن علوم و فنون در تحقیقات علوم انسانی و مدیریت و کاربرد آن­ها در ۵ سال آینده همگام با سند چشم انداز توسعه کشور یکی از فعال­ترین و معتبرترین مراکز تحقیقاتی و مشاوره­ ایی در لاین تحقیقاتی مدیریت و شاخه های وابسته آن در کشور و خاورمیانه باشیم و مقالات و برون­دادهای پژوهشی ما از جمله پراستنادترین مقالات باشد و بتوانیم حتی المقدور یک نشریه تخصصی در زمینه مدیریت و نرم افزار جامع و کاربردی در زمینه منابع انسانی و مدیریت دانش ایجاد کنیم و شاخص­ هایی در زمینه محیط رشد و بالندگی برای استعدادهای خلاق جوانان کشور، شکوفایی تولید علم و پژوهش، تحقق جایگاه ارزشمند و متعالی انسان جستجوگر ارائه و به پرچم­ دار ارائه نظریه­ های علمی در زمینه علوم انسانی در لاین تحقیقاتی مدیریت تبدیل شویم.


logo-samandehi