رسالت همگامان مدیریت و تحقیق ایران redhamta، همکاری و همراهی با سازمان­ ها، محققان و پژوهشگران در ارتقاء سطح کمی و کیفی پژوهش در زمینه علوم انسانی و به صورت خاص گرایش مدیریت، به منظور پرکردن شکاف علمی و تحقیقاتی و کاربردی در این زمینه و افزایش تولیدات علمی در رشته­ های علوم انسانی و بویژه لاین تحقیقاتی مدیریت و شاخه های وابسته آن، با استفاده از اساتید گرانمایه، منابع بروز دنیا و همراهی نیروهای متخصص و پژوهشگر در دانشگاه­ های سراسر کشور در راستای اهداف تعیین شده با بهره­ گیری از مهارت­ های تحقیقاتی، اصول حرفه­ ای گرایی، فن­آوری متناسب، برنامه­ ریزی در راستای دانایی محوری، تکیه بر هماهنگی درون بخشی و رعایت اصول عدالت اجتماعی در میان کارکنان و تکیه بر ارزش­های متعالی اسلامی و اخلاقی در زمینه پژوهش است.


logo-samandehi