• مبانی اسلامی و اخلاقی
  • احترام به کرامت انسانی
  • اصول عدالت محوری
  • مبانی علمی تحقیق و پژوهش
  • اصول حرفه ­ایی گرایی
  • دانایی محوری
  • استفاده از پژوهش­های کاربردی
  • هماهنگی درون بخشی
  • مشارکت کارکنان در برنامه ریزی و تصمیم گیری ­ها
  • استفاده از جوانان خلاق و دانش آموخته کشور

logo-samandehi